Om lobby4leadership

Jeg er optaget af, hvordan vi bruger vores ressourcer – og især de menneskelige – hvilke organisationer vi får skabt for hinanden med vores organisering og samarbejdskultur, og lederskabet, som det folder sig ud lige der, hvor vi skal have noget til at ske. Min ambition er at bidrage til bæredygtige arbejdsliv ved:

  • at styrke lederens blik for den kontekst deres lederskab bevæger sig i
  • at give lederen rum til at undersøge og udfolde egen forståelse af lederskab
  • at finde ledelsesfagligheden frem og give lederen ideer til at komme videre
  • at vække lederens fortælleglæde og -mod, for uden fortællinger rejser en ledelsesagenda langsomt eller tørrer ud.

Du får med mig en sparringspartner, som hjælper dig til at se med friske øjne på dit lederskab og de ledelsesopgaver, du står med i din daglige praksis. Sammen skaber vi rum til at være både praktiske, strategiske og udviklingsorienterede, og jeg inviterer dig til at udvikle et mere læringsorienteret syn på lederskab.